Informace pro rodiče – Distanční výuka pro předškoláky

Vážení rodiče vzhledem k uzavření mateřských škol, rozhodnutím vlády ze dne 26. 2. 2021, přecházíme na distanční způsob vzdělávání, který je určen dětem v režimu povinného předškolního vzdělávání.

Každý týden bude pro děti zpracován jeden tematický celek, který bude k dispozici na našich webových stránkách v sekci „Náměty pro práci s dětmi„.

Pro činnosti doma budou dětem připraveny pracovní listy a jiné podklady, které budou přichystány k vyzvednutí každé pondělí dopoledne v čase 8.00 – 10.00 hod nebo odpoledne v čase 14.00 – 16.00 hod na obou pracovištích mateřské školy.

V uvedené časy budou probíhat také individuální konzultace s paní učitelkou.

Informace pro rodiče ze školní jídelny

Dle rozhodnutí MŠMT po dobu uzavření mateřských škol v době pandemie mají všechny děti v mateřské škole nárok na dotovanou stravu, /POUZE OBĚD/
Oběd si mohou rodiče dětí vyzvednout ve školní jídelně Kozlovská 44, Přerov (hlavní vchod do jídelny z hlavní cesty) – vedle Pečovatelského domu
a to v době od  10.30 – 11.30 hodin.
Oběd se vydá do jednorázových hygienických krabiček, které dodá školní jídelna.
Odběr do vlastních nádob není možný !
Cena krabiček je 7,- Kč.
V současné době jsou všechny děti z odběru stravy odhlášeny.
Přihlásit si můžou rodiče dítě ke stravě den předem do 12.00 hodin ve školní jídelně Kozlovská 44
na tel.čísle: 581 204 095.
Stejný kontakt pak platí pro odhlášení stravy.

 

Informace pro rodiče z MŠ Lověšice o úplatě za předškolní vzdělávání

Vážení rodiče,
vzhledem k uzavření mateřské školy v Lověšicích v termínu od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 (tj. 10 pracovních dnů) z důvodu karantény a následně organizačních důvodů, dochází za měsíc říjen 2020 ke snížení výše úplaty za předškolní vzdělávání v poměrné částce vzhledem ke dnům provozu.
V případě naší mateřské školy tedy výše měsíční úplaty 500,- Kč bude snížena za říjen 2020 na 262,- Kč.
(V provozu byla MŠ 11 pracovních dnů, uzavřena 10 pracovních dnů).
Vzniklý přeplatek 238,- Kč bude ponechán jako záloha na příští měsích – listopad 2020. V tomto měsíci tedy budete doplácet jen 262,- Kč. 
 
Prosíme tedy v listopadu o úhradu školného na účet MŠ jen ve výši 262,- Kč.
Informace se týká pouze odloučeného pracoviště – MŠ Lověšice.