O nás

Mateřská škola Újezdec

Mateřská škola Přerov-Újezdec, příspěvková organizace je vzdělávací zařízení pro děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Zařízení má dvě pracoviště, a to v místní části Přerov-Újezdec a místní část Přerov-Lověšice. Maximální kapacita obou zařízení dohromady je 50 dětí. Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Přerov.

Obě zařízení se nacházejí v klidových okrajových částech města Přerova mimo hlavní průmyslové zóny a rušných dopravních cest. Díky tomu tráví děti svůj čas ve zdravém přírodním prostředí a na čerstvém vzduchu. V těsné blízkosti školek jsou vhodná a bezpečná místa pro pravidelné vycházky a krátké výlety.

Součástí každé školky je prostorná a udržovaná školní zahrada s herními prvky. Každá budova má prostornou třídu a hernu, individuální hrací koutky, šatnu a odpovídající sociální zázemí. Školky jsou vybaveny odpovídajícími učebními pomůckami a potřebným nábytkem.

Našim malým předškolákům nabízíme osobní a rovný přístup, věnujeme se jim jak v kolektivu, tak rozvíjíme jejich individuální schopnosti. Zaměřujeme se na všestranný rozvoj každého dítěte, na jeho tělesnou, duševní i společenskou pohodu. Snažíme se v dětech pěstovat ducha přátelství a vzájemného respektu a spolupráce.

Spolupracujeme se Základní školou Svisle, kde se děti seznamují s prostředím, které je pro odchodu z našeho předškolního zařízení přivítá a bude jejich dalším vzdělávacím stupněm. Pravidelně se účastníme také vzdělávacích programů a kulturních představení nabízených dalšími institucemi na území města Přerova, např. Středisko volného času Atlas a BIOS Přerov, Ornis Přerov, dětské oddělení a místní pobočky Městské knihovny v Přerově, divadelní představení v Městském domě v Přerově apod.

Každoročně se účástníme plaveckého výcviku pořádaného plaveckou školou.