Třídní schůzky pro školní rok 2023/2024

child-776427_1920

Zveme všechny rodiče dětí na třídní schůzku, která se uskuteční

  • v úterý 12. 9. 2023 od 15.30 hod v mateřské škole v Újezdci
  • ve čtvrtek 14. 9. 2023 od 15.30 hod v mateřské škole v Lověšicích

Program schůzky:

  • organizační záležitosti
  • seznámení se vzdělávacím programem, stylem výuky, nabídkou aktivit, plánovanými akcemi…

Upozornění pro rodiče

Upozorňujeme rodiče na možnost vstupu do připravovaného dotačního programu Olomouckého kraje

„Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji – 2023/2024“.

Výše uvedený dotační program je určen pro děti, jejichž zákonný zástupce

  • je příjemcem dávek hmotné nouze – doplatek na bydlení
  • je příjemcem dávek hmotné nouze – příspěvek na živobytí.

V případě zájmu o vstup do dotačního programu kontaktujte neprodleně vedení mateřské školy.

Informace k zápisu dětí do mateřských škol na školní rok 2023/2024

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhne ve dnech 2.5. 2023 a 3.5. 2023

2. 5. 2023                  Mateřská škola Přerov – Újezdec       10.00 – 16.00

3. 5. 2023                  Mateřská škola Přerov – Újezdec       10.00 – 12.00

odloučené pracoviště Mateřská škola Přerov – Lověšice      12.30 – 16.00

Přihlášku je možno podat v obou mateřských školách v uvedeném čase bez ohledu, kam dítě budete přihlašovat.

K žádosti je nutné doložit:

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vyplníte na místě v den zápisu nebo můžete odevzat již vyplněnou) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • rodný list dítěte
  • doklad o totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz nebo cestovní pas)
  • potvrzení praktického dětského lékaře o splnění povinného očkování dítěte (viz Evidenční list – obdržíte při zápise a budete vyzvání k jeho potvrzení a doložení do stanoveného termínu)

Potvrzení o očkování se nedokládá u dětí, které nastupující v režimu povinného předškolního vzdělávání.

———————————

Po zaevidování žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn po ukončení zápisu v předpokládaném termínu 17. 5 .2023 na webových stránkách naší mateřské školy a na dveřích obou pracovišť.

Následně budete vyzváni (prostřednictvím emailu) k převzetí Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do předškolního zařízení.

Plakátek k zápisu

Evidenční list

 

Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin 2023

V době letních prázdnin budou obě naše zařízení

Mateřská škola Přerov – Újezdec
Mateřská škola Přerov – Lověšice

v termínu od 10. července do 18. srpna 2023 uzavřena.

Provoz bude zahájen v pondělí 21. srpna 2023.

————————————-

Náhradní provoz v době letních prázdnin tento rok zajišťují:

10. 7. – 28. 7. 2023     MŠ Kratochvílova, MŠ Optiky + odl. pracoviště MŠ Kozlovice, MŠ Pod Skalkou

31. 7. – 18. 8. 2023     MŠ Máchova + odl. pracoviště MŠ Sokolská, MŠ Komenského, MŠ U Tenisu

Přihlášky do náhradních mateřských škol se budou přijímat od 11. dubna 2023 v uvedených mateřských školách.