Beseda pro rodiče na téma „Logopedická prevence a náprava řeči“

child-776427_1920

Zveme všechny rodiče na besedu s paní Mgr. Michaelou Nadymáčkovou, speciálním pedagogem, logopedem SPC logopedického na téma:
„Logopedická prevence a náprava řeči“,
která se uskuteční v úterý 22. října 2019 v 16.00 hod. v MŠ Újezdec.

Akce se uskutečňuje v rámci OP VVV a je zaměřena na usnadnění přechodu dětí do základní školy.

Depistáž úrovně zralosti dětí

Ve čtvrtek 17. října 2019 v dopoledních hodinách proběhne na našich obou zařízeních depistáž úrovně zralosti dětí.
Pokud máte zájem o toto vyšetření, prosíme Vás o vyplnění žádosti, kterou si můžete vyzvednout u paní učitelky na třídě.
Bez žádosti vyplněné a podepsané zákonným zástupcem nemohou být děti vyšetřeny.
Vyšetření provedou pracovnice – speciální pedagog, logoped SPC logopedické Olomouc.

Třídní schůzka pro školní rok 2019/2020

child-776427_1920

Zveme všechny rodiče dětí na třídní schůzku, která se uskuteční

  • v úterý 17. 9. 2019 od 15.30 hod v mateřské škole v Lověšicích
  • ve čtvrtek 19. 9. 2019 od 15.30 hod v mateřské škole v Újezdci

Program schůzky:

  • organizační záležitosti
  • seznámení se vzdělávacím programem, stylem výuky, nabídkou aktivit, plánovanými akcemi…

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020 proběhne dle § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v sídlech mateřských škol zřízených statutárním městem Přerov

MŠ Přerov – Újezdec           pondělí 13. května 2019         od 10.00  do 16.00 hod   

MŠ Přerov – Lověšice         úterý 14. května 2019              od 10.00  do 16.00 hod

Číst dál