Informace k zápisu dětí do mateřských škol na školní rok 2024/2025

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhne ve dnech 6.5. 2024 a 7.5. 2024

6. 5. 2024                  Mateřská škola Přerov – Újezdec       10.00 – 16.00

7. 5. 2024                  Mateřská škola Přerov – Újezdec       10.00 – 12.00

odloučené pracoviště Mateřská škola Přerov – Lověšice      12.30 – 16.00

Přihlášku je možno podat v obou mateřských školách v uvedeném čase bez ohledu, kam dítě budete přihlašovat.

K žádosti je nutné doložit:

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vyplníte na místě v den zápisu nebo můžete odevzdat již vyplněnou) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • rodný list dítěte
  • doklad o totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz nebo cestovní pas)
  • potvrzení praktického dětského lékaře o splnění povinného očkování dítěte (jednotný tiskopis platný pro všechny mateřské školy zřizované Statutárním městem Přerov)

Potvrzení o očkování se nedokládá u dětí, které nastupující v režimu povinného předškolního vzdělávání.

Počet volných míst na školní rok 2024/2025     MŠ Újezdec     7        MŠ Lověšice    4

Vnitřní směrnice + kritéria

———————————

Po zaevidování žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn po ukončení zápisu v předpokládaném termínu 17. 5 .2024 na webových stránkách naší mateřské školy a na dveřích obou pracovišť.

Následně budete vyzváni (prostřednictvím emailu) k převzetí Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do předškolního zařízení.

Plakátek k zápisu

Potvrzení praktického dětského lékaře

Doporučujeme tento formulář 1x vytisknout (možno osobně vyzvednout v MŠ) a zajistit jeho vyplnění lékařem ještě v době před zápisem.
Formulář platí ve všech MŠ, jejichž zřizovatelem je Statutární město Přerov.
Přímo u zápisu ho pouze předložíte k nahlédnutí místo očkovacího průkazu. Nekopírujte, nelaminujte.
Na vyzvání předáte později vyplněný originál osobně ředitelce té MŠ, do které bude Vaše dítě přijato.

Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin 2024

V době letních prázdnin budou obě naše zařízení

Mateřská škola Přerov – Újezdec
Mateřská škola Přerov – Lověšice

v termínu od 8. července do 16. srpna 2024 uzavřena.

Provoz bude zahájen v pondělí 19. srpna 2024.

————————————-

Náhradní provoz v době letních prázdnin tento rok zajišťují:

8. 7. – 26. 7. 2024      MŠ Dvořákova 23, MŠ Jasínkova 4, MŠ Píšťalka – Máchova 8

29. 7. – 16. 8. 2024    MŠ Lešetínská 5, MŠ Radost – Kozlovská 44,  MŠ Pod skalkou 13

Přihlášky do náhradních mateřských škol se budou přijímat od 15. dubna 2024 v uvedených mateřských školách.