Beseda pro rodiče na téma „Logopedická prevence a náprava řeči“

child-776427_1920

Zveme všechny rodiče na besedu s paní Mgr. Michaelou Nadymáčkovou, speciálním pedagogem, logopedem SPC logopedického na téma:
„Logopedická prevence a náprava řeči“,
která se uskuteční v úterý 22. října 2019 v 16.00 hod. v MŠ Újezdec.

Akce se uskutečňuje v rámci OP VVV a je zaměřena na usnadnění přechodu dětí do základní školy.

Depistáž úrovně zralosti dětí

Ve čtvrtek 17. října 2019 v dopoledních hodinách proběhne na našich obou zařízeních depistáž úrovně zralosti dětí.
Pokud máte zájem o toto vyšetření, prosíme Vás o vyplnění žádosti, kterou si můžete vyzvednout u paní učitelky na třídě.
Bez žádosti vyplněné a podepsané zákonným zástupcem nemohou být děti vyšetřeny.
Vyšetření provedou pracovnice – speciální pedagog, logoped SPC logopedické Olomouc.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020 proběhne dle § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v sídlech mateřských škol zřízených statutárním městem Přerov

MŠ Přerov – Újezdec           pondělí 13. května 2019         od 10.00  do 16.00 hod   

MŠ Přerov – Lověšice         úterý 14. května 2019              od 10.00  do 16.00 hod

Číst dál

Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin 2019

V době letních prázdnin budou obě naše zařízení

Mateřská škola Přerov – Újezdec
Mateřská škola Přerov – Lověšice

v termínu od 8. července do 25. srpna 2019 uzavřena.

Náhradní provoz zajišťují:
8. 7. – 28. 7. 2019 MŠ Máchova 14

8. 7. – 28. 7. 2019 MŠ Lešetínská

15. 7. – 4. 8. 2019 MŠ Pod Skalkou

29. 7. – 25. 8. 2019 MŠ Radost, Kozlovská 44

Zápis do náhradních mateřských škol bude probíhat od 15. dubna 2019.
Přihlášku do náhradní mateřské školy si můžete vyzvednout ve své mateřské škole.