Organizace dne

diary

V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce) a podobně. Výjimkou také nejsou půldenní či celodenní výlety do přírody, zájmových center, divadel či podobné události. O těchto aktivitách budou rodiče informováni vždy v dostatečném předstihu.

Jak vypadá běžný den u nás?

6.30 – 8.30 Spontánní činnosti– rozvíjení her a činností dle vlastního výběru dětí, individuální činnosti
8.30 – 8.45 Raníček – komunitní kruh – přivítání dětí, nastínění tématu dne, nabídka činností
8.45 – 9.00 Pohybová aktivita
9.00 – 9.15 Hygiena, svačinka – samostatnost dětí při hygieně, stolování; možnost výběru množství jídla, druhu nápoje
9.15 – 9.45 Výchovné a vzdělávací činnosti zaměřené na celkový rozvoj osobnosti dítěte
9.45 – 11.15 Příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.15 – 12.00 Hygiena, oběd – čištění zoubků, příprava na odpočinek
12.00 – 13.50 Odpočinkové činnosti – poslech pohádky, relaxace, postupné vstávání, individuální činnosti, klidové činnosti
13.50 – 14.15 Odpolední svačinka
14.15 – 16.00 Odpolední hry a činnosti – rozvíjení činností z dopolední nabídky, individuální hry a činnosti dle volby dětí, prostor pro rozvoj dovedností