Dokumenty

documents

Zřizovací listina (PDF)

Dodatek č.1 ZL (PDF)

Dodatel č.2 ZL (PDF)

Školní řád (PDF)

Školní vzdělávací program (PDF)

Vnitřní předpis pro přijímání dítěte do MŠ (PDF)

Účetní uzávěrky (viz obchodní rejstřík, sbírka listin)

Informace v Obchodním rejstříku

Rozpočet na rok 2019 – plán výnosů a nákladů (PDF)

Střednědobý výhled 2020 -2021 – plán výnosů a nákladů (PDF)