Dokumenty

documents

Zřizovací listina (PDF)

Dodatek č.1 ZL (PDF)

Dodatek č.2 ZL (PDF)

Dodatek č.3 ZL (PDF)

Školní řád (PDF)

Školní vzdělávací program (PDF)

Vnitřní předpis pro přijímání dítěte do MŠ (PDF)

Stanovení výše úplaty z předškolní vzdělávání (PDF)

Účetní uzávěrky (viz obchodní rejstřík, sbírka listin)

Informace v Obchodním rejstříku

Rozpočet organizace

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023 (PDF)