Zaměstnanci

school-649390_1920

Provoz v každé mateřské škole zajišťují dvě plně kvalifikované pedagogické pracovnice a jedna provozní zaměstnankyně. Všichni pedagogičtí pracovníci Mateřské školy Újezdec a odloučeného pracoviště v Lověšicích mají odpovídající vzdělání se zaměřením na předškolní výchovu. Většina z nás má mnohaletou pedagogickou praxi a našimi rukami prošla velká spousta spokojených dětí. Máme ve svém kolektivu i mladší spolupracovníky s kratší pedagogickou praxí, ale s novým pohledem a moderními metodami výuky.

Pracoviště Újezdec

Věra Cimbálníková, pedagogický pracovník – učitelka, ředitelka

Anna Dostálová, pedagogický pracovník – učitelka

Antonie Tomšíková, pedagogický pracovník – učitelka

Romana Králová, provozní zaměstnanec

 

Pracoviště Lověšice

Markéta Mrázková, pedagogický pracovník – učitelka

Ilona Vintrová, pedagogický pracovník – učitelka

Lucie Dvořáková, Bc., pedagogický pracovník – asistentka pedagoga

Hana Tobolíková, provozní zaměstnanec