Stravování a jídelníček

food

Strava pro obě zařízení Mateřské školy Újezdec je zajišťována Zařízením školního stravování Přerov, Trávník – pracoviště Kozlovská 44.

Odhlášky stravy z důvodu nepřítomnosti dítěte je rodič povinen nahlásit v mateřské škole na telefonním čísle MŠ Újezdec – 581 204 183, MŠ Lověšice – 581 204 103.

Rodiče omlouvají děti v  pondělí na tentýž den nejpozději do 8.00 hod., a to telefonicky nebo osobně v mateřské škole. Na následující dny se děti omlouvají v průběhu dopoledne (nejpozději do 12.00 hod.).

Pokud rodiče stravu včas neodhlásí a nezajistí si její odběr, jsou povinni ji uhradit.

Jídelníček

17.5. – 21.5.2021 – ke stažené ve formátu PDF

10.5. – 14.5.2021 – ke stažené ve formátu PDF