Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin 2023

V době letních prázdnin budou obě naše zařízení

Mateřská škola Přerov – Újezdec
Mateřská škola Přerov – Lověšice

v termínu od 10. července do 18. srpna 2023 uzavřena.

Provoz bude zahájen v pondělí 21. srpna 2023.

————————————-

Náhradní provoz v době letních prázdnin tento rok zajišťují:

10. 7. – 28. 7. 2023     MŠ Kratochvílova, MŠ Optiky + odl. pracoviště MŠ Kozlovice, MŠ Pod Skalkou

31. 7. – 18. 8. 2023     MŠ Máchova + odl. pracoviště MŠ Sokolská, MŠ Komenského, MŠ U Tenisu

Přihlášky do náhradních mateřských škol se budou přijímat od 11. dubna 2023 v uvedených mateřských školách.

Upozornění pro rodiče

Upozorňujeme rodiče, že na základě platnosti zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů mohou náklady spojené s umístěním dítěte v mateřské škole (školkovné) §35bb – sleva za umístění dítěte – odečíst s daňového základu.

Tuto slevu může uplatnit jeden ze zákonných zástupců na základě potvrzení vydaného předškolním zařízením, které dítě navštěvuje (navštěvovalo).

V případě zájmu o vystavení daného potvrzení se, prosím, obraťte na vedení mateřské školy přímo tel. 724 915 816 (ředitelka Věra Cimbálníková) nebo prostřednictvím paní učitelky na daném zařízení.

Pro vydání potvrzení je třeba uvést jméno zákonného zástupce, který bude chtít slevu uplatnit.

Beseda pro rodiče na téma „Logopedická prevence a náprava řeči“

child-776427_1920

Zveme všechny rodiče na besedu s paní Mgr. Petrou Jemelkovou, speciálním pedagogem, logopedem SPC logopedického na téma:
„Logopedická prevence a náprava řeči“,
která se uskuteční ve středu 16. listopadu 2022 v 15.30 hod. v MŠ Újezdec.

Akce se uskutečňuje v rámci OP VVV a je zaměřena na usnadnění přechodu dětí do základní školy.