Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020 proběhne dle § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v sídlech mateřských škol zřízených statutárním městem Přerov

MŠ Přerov – Újezdec           pondělí 13. května 2019         od 10.00  do 16.00 hod   

MŠ Přerov – Lověšice         úterý 14. května 2019              od 10.00  do 16.00 hod

Číst dál

Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin 2019

V době letních prázdnin budou obě naše zařízení

Mateřská škola Přerov – Újezdec
Mateřská škola Přerov – Lověšice

v termínu od 8. července do 25. srpna 2019 uzavřena.

Náhradní provoz zajišťují:
8. 7. – 28. 7. 2019 MŠ Máchova 14

8. 7. – 28. 7. 2019 MŠ Lešetínská

15. 7. – 4. 8. 2019 MŠ Pod Skalkou

29. 7. – 25. 8. 2019 MŠ Radost, Kozlovská 44

Zápis do náhradních mateřských škol bude probíhat od 15. dubna 2019.
Přihlášku do náhradní mateřské školy si můžete vyzvednout ve své mateřské škole.

Beseda pro rodiče na téma „Grafomotorický vývoj, kvalita grafomotorických dovedností“

child-776427_1920

Zveme všechny rodiče (hlavně předškoláků) na besedu s psycholožkou paní Mgr. Marií Plánkovou
na téma „Grafomotorický vývoj, kvalita grafomotorických dovednostíí“,
která se uskuteční ve středu 28. listopadu 2018 v 15.30 hod v mateřské škole v Újezdci.

Akce se uskutečňuje v rámci OP VVV a je zaměřena na usnadnění přechodu dětí do základní školy.