Upozornění pro rodiče – sleva na dani

Upozorňujeme rodiče, že na základě platnosti zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů mohou náklady spojené s umístěním dítěte v mateřské škole (školkovné) – sleva za umístění dítěte – odečíst s daňového základu.
Tuto slevu může uplatnit jeden ze zákonných zástupců na základě potvrzení vydaného předškolním zařízením, které dítě navštěvuje (navštěvovalo).
V případě zájmu o vystavení daného potvrzení se, prosím, obraťte na vedení mateřské školy přímo tel. 724 915 816 (ředitelka Věra Cimbálníková) nebo prostřednictvím paní učitelky na daném zařízení.
Pro vydání potvrzení je třeba uvést jméno zákonného zástupce, který bude chtít slevu uplatnit.

Upozornění pro rodiče

greeting-card-965120_640[1]

V době vánočních prázdnin, od pondělí  23. prosince 2019 do středy 1. ledna 2020, budou obě mateřské školy uzavřeny.

Provoz v obou zařízeních bude zahájen ve čtvrtek 2. ledna 2020.

Přejeme všem krásné a příjemné prožití Vánoc a hodně štěstí a zdraví v novém roce.

Beseda pro rodiče na téma „Logopedická prevence a náprava řeči“

child-776427_1920

Zveme všechny rodiče na besedu s paní Mgr. Michaelou Nadymáčkovou, speciálním pedagogem, logopedem SPC logopedického na téma:
„Logopedická prevence a náprava řeči“,
která se uskuteční v úterý 22. října 2019 v 16.00 hod. v MŠ Újezdec.

Akce se uskutečňuje v rámci OP VVV a je zaměřena na usnadnění přechodu dětí do základní školy.

Depistáž úrovně zralosti dětí

Ve čtvrtek 17. října 2019 v dopoledních hodinách proběhne na našich obou zařízeních depistáž úrovně zralosti dětí.
Pokud máte zájem o toto vyšetření, prosíme Vás o vyplnění žádosti, kterou si můžete vyzvednout u paní učitelky na třídě.
Bez žádosti vyplněné a podepsané zákonným zástupcem nemohou být děti vyšetřeny.
Vyšetření provedou pracovnice – speciální pedagog, logoped SPC logopedické Olomouc.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020 proběhne dle § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v sídlech mateřských škol zřízených statutárním městem Přerov

MŠ Přerov – Újezdec           pondělí 13. května 2019         od 10.00  do 16.00 hod   

MŠ Přerov – Lověšice         úterý 14. května 2019              od 10.00  do 16.00 hod

Číst dál