Informace k zápisu dětí do mateřských škol na školní rok 2022/2023

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhne ve dnech 2.5. 2022 a 3.5. 2022

2. 5. 2022      Mateřská škola Přerov – Újezdec       10.00 – 16.00

3. 5. 2022      Mateřská škola Přerov – Újezdec       10.00 – 12.00

pracoviště Mateřská škola Přerov – Lověšice      13.00 – 16.00

Přihlášku je možno podat v obou mateřských školách v uvedeném čase bez ohledu, kam dítě budete přihlašovat.

K žádosti je nutné doložit:

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vyplníte na místě v den zápisu nebo můžete odevzat již vyplněnou) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • kopii rodného listu dítěte
  • doklad o totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz nebo cestovní pas)
  • potvrzení praktického dětského lékaře o splnění povinného očkování dítěte (obdržíte při zápise a budete vyzvání k jeho potvrzení a doložení do stanoveného termínu)

Potvrzení o očkování se nedokládá u dětí, které nastupující v režimu povinného předškolního vzdělávání.

———————————

Po zaevidování žádosti Vám bude zasláno (emailem případně SMS) registrační číslo.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn po ukončení zápisu nejpozději v úterý 17. 5 .2022 na webových stránkách naší mateřské školy a na dveřích obou pracovišť.

Následně budete vyzváni (prostřednictvím emailu) k převzetí Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do předškolního zařízení.

Plakátek k zápisu

Evidenční list

———————————-

K zápisu k předškolnímu vzdělávání 2. května a 3. května 2022 si nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 2 odst. 5 zákona č. 67/202 Sb. 

Pro tyto děti bude mimořádný zápis v termínu od 1. června do 15. července 2022. Konkrétní datum bude upřesněno po projednání se zřizovatelem.

Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin 2022

V době letních prázdnin budou obě naše zařízení

Mateřská škola Přerov – Újezdec
Mateřská škola Přerov – Lověšice

v termínu od 4. července do 19. srpna 2022 uzavřena.

Provoz bude zahájen v pondělí 22. srpna 2022.

————————————-

Náhradní provoz v době letních prázdnin tento rok zajišťují:

11. 7. – 29. 7. 2022     MŠ Kouřílkova, MŠ Kozlovská

1. 8. – 19. 8. 2022       MŠ Dvořákova, MŠ Lešetínská, MŠ Na Odpoledni

18. 7. – 19. 8. 2022    Anglicko – česká mateřská škola Daisy (soukromá)

Přihlášky do náhradních mateřských škol se budou přijímají od 19. dubna 2022 v uvedených mateřských školách.

Upozornění pro rodiče – sleva na dani

Upozorňujeme rodiče, že na základě platnosti zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů mohou náklady spojené s umístěním dítěte v mateřské škole (školkovné) – sleva za umístění dítěte – odečíst s daňového základu.
Tuto slevu může uplatnit jeden ze zákonných zástupců na základě potvrzení vydaného předškolním zařízením, které dítě navštěvuje (navštěvovalo).
V případě zájmu o vystavení daného potvrzení se, prosím, obraťte na vedení mateřské školy přímo tel. 724 915 816 (ředitelka Věra Cimbálníková) nebo prostřednictvím paní učitelky na daném zařízení.
Pro vydání potvrzení je třeba uvést jméno zákonného zástupce, který bude chtít slevu uplatnit.

Upozornění pro rodiče

greeting-card-965120_640[1]

V době vánočních prázdnin, od čtvrtka 23. prosince 2021 do pátku 31. prosince 2021, budou obě mateřské školy uzavřeny.

Provoz v obou zařízeních bude zahájen v pondělí 3. ledna 2022.

Přejeme všem krásné a příjemné prožití Vánoc a hodně štěstí a zdraví v novém roce.