Třídní schůzky pro školní rok 2023/2024

child-776427_1920

Zveme všechny rodiče dětí na třídní schůzku, která se uskuteční

  • v úterý 12. 9. 2023 od 15.30 hod v mateřské škole v Újezdci
  • ve čtvrtek 14. 9. 2023 od 15.30 hod v mateřské škole v Lověšicích

Program schůzky:

  • organizační záležitosti
  • seznámení se vzdělávacím programem, stylem výuky, nabídkou aktivit, plánovanými akcemi…

Upozornění pro rodiče

Upozorňujeme rodiče na možnost vstupu do připravovaného dotačního programu Olomouckého kraje

„Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji – 2023/2024“.

Výše uvedený dotační program je určen pro děti, jejichž zákonný zástupce

  • je příjemcem dávek hmotné nouze – doplatek na bydlení
  • je příjemcem dávek hmotné nouze – příspěvek na živobytí.

V případě zájmu o vstup do dotačního programu kontaktujte neprodleně vedení mateřské školy.

Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin 2023

V době letních prázdnin budou obě naše zařízení

Mateřská škola Přerov – Újezdec
Mateřská škola Přerov – Lověšice

v termínu od 10. července do 18. srpna 2023 uzavřena.

Provoz bude zahájen v pondělí 21. srpna 2023.

————————————-

Náhradní provoz v době letních prázdnin tento rok zajišťují:

10. 7. – 28. 7. 2023     MŠ Kratochvílova, MŠ Optiky + odl. pracoviště MŠ Kozlovice, MŠ Pod Skalkou

31. 7. – 18. 8. 2023     MŠ Máchova + odl. pracoviště MŠ Sokolská, MŠ Komenského, MŠ U Tenisu

Přihlášky do náhradních mateřských škol se budou přijímat od 11. dubna 2023 v uvedených mateřských školách.

Upozornění pro rodiče

Upozorňujeme rodiče, že na základě platnosti zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů mohou náklady spojené s umístěním dítěte v mateřské škole (školkovné) §35bb – sleva za umístění dítěte – odečíst s daňového základu.

Tuto slevu může uplatnit jeden ze zákonných zástupců na základě potvrzení vydaného předškolním zařízením, které dítě navštěvuje (navštěvovalo).

V případě zájmu o vystavení daného potvrzení se, prosím, obraťte na vedení mateřské školy přímo tel. 724 915 816 (ředitelka Věra Cimbálníková) nebo prostřednictvím paní učitelky na daném zařízení.

Pro vydání potvrzení je třeba uvést jméno zákonného zástupce, který bude chtít slevu uplatnit.