Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin 2023

V době letních prázdnin budou obě naše zařízení

Mateřská škola Přerov – Újezdec
Mateřská škola Přerov – Lověšice

v termínu od 10. července do 18. srpna 2023 uzavřena.

Provoz bude zahájen v pondělí 21. srpna 2023.

————————————-

Náhradní provoz v době letních prázdnin tento rok zajišťují:

10. 7. – 28. 7. 2023     MŠ Kratochvílova, MŠ Optiky + odl. pracoviště MŠ Kozlovice, MŠ Pod Skalkou

31. 7. – 18. 8. 2023     MŠ Máchova + odl. pracoviště MŠ Sokolská, MŠ Komenského, MŠ U Tenisu

Přihlášky do náhradních mateřských škol se budou přijímat od 11. dubna 2023 v uvedených mateřských školách.