Upozornění pro rodiče

Upozorňujeme rodiče na možnost vstupu do připravovaného dotačního programu Olomouckého kraje

„Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji – 2023/2024“.

Výše uvedený dotační program je určen pro děti, jejichž zákonný zástupce

  • je příjemcem dávek hmotné nouze – doplatek na bydlení
  • je příjemcem dávek hmotné nouze – příspěvek na živobytí.

V případě zájmu o vstup do dotačního programu kontaktujte neprodleně vedení mateřské školy.