Informace k zápisu do mateřské školy pro ukrajinské děti

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro ukrajinské děti proběhne ve dnech 6.6. 2022 a 7.6. 2022.

Více informaci na uvedeném odkaze     

info UK 

info CZ