Informace pro rodiče – odnovení provozu mateřských škol

Vzhledem k ukončení nouzového stavu na území České republiky, vyhlášeného vládou z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním zvýšeného výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2, k  11. 4. 2021 dojde od pondělí 12. 4. 2021 k obnovení provozu mateřských škol. 

V první fázi obnovení provozu bude umožněn návrat dětí v režimu povinného předškolního vzdělávání a současně dětem, jejichž rodiče jsou zaměstnáni v rámci krizové infrastruktury (viz. dokument Manuál pro provoz škol a školských zařízení vydaný MŠMT str. 11-12)

Podmínky zahájení provozu (nejdůležitější):

  • dvakrát týdně testování dětí i všech zaměstnanců neinvazivními antigenními testy (test u dětí provede zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba pod dozorem pověřeného zaměstnance mateřské školy)  (více informací o testování dětí)
  • omezení počtu dětí ve třídě (max. 15 dětí)
  • roušky ani jiné krytí dýchacích cest u dětí není povinné
  • zvýšená hygienická a dezinfekční opatření
  • omezení vstupu třetích osob do objektu mateřské školy mimo dětí a zaměstnanců (předávání a vyzvedávání dětí u vstupu do MŠ)
  • děti vykazující příznaky akutního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, rýma, kašel, bolest hlavy, svalů, průjem…) nebudou do mateřské školy vpuštěny. Pokud budou tyto příznaky projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění bude nutno doložit výše uvedené aktuáním lékařským potvrzením.

Bližší informace k obnovení provozu společně s dalšími pokyny obdrží všichni zákonní zástupci emailem.