Informace k zápisu dětí do mateřských škol na školní rok 2020/2021

Vzhledem k současné mimořádné situaci bude probíhat zápis dětí do mateřských škol na nový školní rok 2020/2021 v upraveném režimu.

Zápisy  k předškolnímu vzdělávání budou probíhat v termínu od 2. května do 16. května 2020.

Vzhledem k mimořádným opatřením budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Vyplněnou přihlášku Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání odevzdá zákonný zástupce ve výše uvedeném termínu datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, případně po telefonické domluvě (724 915 816) osobně v mateřské škole.

————————–

Kontakt:

Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace
Hlavní 98/61
Přerov VI – Újezdec
750 02 Přerov

ms.ujezdec@seznam.cz

tel. 724 915 816

datová schrátky: 39tkx5z

————————

Společně s vyplněnou přihláškou, doloží zákonný zástupce dítěte k přijetí kopii rodného listu a vyplněné četné prohlášení o splnění povinného očkování dítěte s přílohou kopie očkovacího průkazu.

Po zaevidování žádosti Vám bude zasláno (emailem případně SMS) registrační číslo.

V rámci správního řízení máte možnost nahlédnout do spisu (podkladů pro rozhodnutí) a to v úterý 19. 5. 2020 od 8,00 do 10,00 hodin.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn ve středu 20. 5 .2020 na webových stránkách naší mateřské školy a na dveřích obou pracovišť.

Následně budete vyzváni (prostřednictvím emailu) k převzetí Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do předškolního zařízení.

Plakátek k zápisu

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Čestné prohlášení – očkování

Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin 2020 – aktualizace !!!

V době letních prázdnin budou obě naše zařízení

Mateřská škola Přerov – Újezdec
Mateřská škola Přerov – Lověšice

v termínu od 6. července do 23. srpna 2020 uzavřena.

Vzhledem k současné krizové situace byla  informace ověřena u zřizovatele. Plánované uzavření mateřských škol, zřizovaných statutárním městem Přerovem, zůstává nadále beze změn viz. Prázdninový provoz MŠ 2020

Náhradní provoz zajišťují:
6. 7. – 2. 8. 2020 MŠ Dvořákova, MŠ Kratochvílova

3. 8. – 23. 8. 2020 MŠ Optiky, MŠ Na Odpoledni

3. 8. – 9. 8. 2020 MŠ Vinary

10. 8. – 16. 8. 2020 MŠ Čekyně

17. 8. – 23. 8. 2020 MŠ Pod Skalkou

20. 7. – 23. 8. 2020 Anglicko – česká mateřská škola Daisy (soukromá)

Nově budou v této mimořádné situaci přihlášky na prázdninový provoz uveřejněny na webových stránkách mateřských škol, které prázdninový provoz zajišťují, a to v jednotném termínu od 27. 4. 2020 (rodiče si přihlášku stáhnou, vytisknou, vyplní).

Přihlášky do náhradních mateřských škol se budou, podle nové informace od zřizovatele, přijímat po dobu celého měsíce května.  

Na přihlášce do náhradní MŠ je nutné uvést kmenovou MŠ.

Prosíme rodiče o sledování webových stránek vámi vybrané náhradní mateřské školy, kde bude možno přihlášku s podrobnými pokyny stáhnout.

Informace pro rodiče – Oznámení o uzavření MŠ

Vážení rodiče,

na dnešním jednání Krizového štábu města Přerova bylo rozhodnuto o uzavření mateřských škol zřizovaných statutárním městem Přerovem z důvodu nebezpečí šíření koronavirové infekce.

Mateřské školy budou uzavřeny od 19. 3. 2020 do odvolání.

Tiskopis k OČR si můžete vyzvednou osobně v MŠ Újezdec ve čtvrtek 19. 3.2020 v době 8.00 – 11. 00 hod nebo elektronicky prostřednictvím emailu.

Informace pro rodiče – aktualizace

S účinností od 17. 3. 2020 se omezuje provoz mateřských škol a to tak, že odloučená pracoviště mateřských škol budou uzavřena a děti z těchto mateřských škol pojme (v případě zájmu rodičů) kmenová mateřská škola.

Tzn., že se přerušuje provoz MŠ Vinary, MŠ Čekyně, MŠ Lověšice, MŠ Jasínkova, MŠ Henčlov, MŠ Kozlovice, MŠ Na Odpoledni.

Doporučujeme rodičům, kteří aktuálně nechodí do zaměstnání, aby děti do mateřské školy nevodili.

Nadále platí předchozí nařízení:

Mateřské školy nebudou přijímat děti s projevy akutního respiračního onemocnění – kašel, rýma, zvýšená teplota.

Více aktuálních informací ze zasedání krizového štábu města Přerova sledujte na www.prerov.eu