Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin 2019

V době letních prázdnin budou obě naše zařízení

Mateřská škola Přerov – Újezdec
Mateřská škola Přerov – Lověšice

v termínu od 8. července do 25. srpna 2019 uzavřena.

Náhradní provoz zajišťují:
8. 7. – 28. 7. 2019 MŠ Máchova 14

8. 7. – 28. 7. 2019 MŠ Lešetínská

15. 7. – 4. 8. 2019 MŠ Pod Skalkou

29. 7. – 25. 8. 2019 MŠ Radost, Kozlovská 44

Zápis do náhradních mateřských škol bude probíhat od 15. dubna 2019.
Přihlášku do náhradní mateřské školy si můžete vyzvednout ve své mateřské škole.

Upozornění pro rodiče – sleva na dani

Upozorňujeme rodiče, že na základě platnosti zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů mohou náklady spojené s umístěním dítěte v mateřské škole (školkovné) – sleva za umístění dítěte – odečíst s daňového základu.
Tuto slevu může uplatnit jeden ze zákonných zástupců na základě potvrzení vydaného předškolním zařízením, které dítě navštěvuje (navštěvovalo).
V případě zájmu o vystavení daného potvrzení se, prosím, obraťte na vedení mateřské školy přímo tel. 724 915 816 (ředitelka Věra Cimbálníková) nebo prostřednictvím paní učitelky na daném zařízení.
Pro vydání potvrzení je třeba uvést jméno zákonného zástupce, který bude chtít slevu uplatnit.

Beseda pro rodiče na téma „Grafomotorický vývoj, kvalita grafomotorických dovedností“

child-776427_1920

Zveme všechny rodiče (hlavně předškoláků) na besedu s psycholožkou paní Mgr. Marií Plánkovou
na téma „Grafomotorický vývoj, kvalita grafomotorických dovednostíí“,
která se uskuteční ve středu 28. listopadu 2018 v 15.30 hod v mateřské škole v Újezdci.

Akce se uskutečňuje v rámci OP VVV a je zaměřena na usnadnění přechodu dětí do základní školy.

Beseda pro rodiče na téma „Stabilita rodinného prostředí a výchovné vedení dítěte“

child-776427_1920

Zveme všechny rodiče (hlavně předškoláků) na besedu s psycholožkou paní Mgr. Marií Plánkovou
na téma „Stabilita rodinného prostředí a výchovné vedení dítěte“,
která se uskuteční ve středu 14. listopadu 2018 v 15.30 hod v mateřské škole v Újezdci.

Akce se uskutečňuje v rámci OP VVV a je zaměřena na usnadnění přechodu dětí do základní školy.