Informace k zápisu dětí do mateřských škol na školní rok 2023/2024

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhne ve dnech 2.5. 2023 a 3.5. 2023

2. 5. 2023                  Mateřská škola Přerov – Újezdec       10.00 – 16.00

3. 5. 2023                  Mateřská škola Přerov – Újezdec       10.00 – 12.00

odloučené pracoviště Mateřská škola Přerov – Lověšice      12.30 – 16.00

Přihlášku je možno podat v obou mateřských školách v uvedeném čase bez ohledu, kam dítě budete přihlašovat.

K žádosti je nutné doložit:

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vyplníte na místě v den zápisu nebo můžete odevzat již vyplněnou) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • rodný list dítěte
  • doklad o totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz nebo cestovní pas)
  • potvrzení praktického dětského lékaře o splnění povinného očkování dítěte (viz Evidenční list – obdržíte při zápise a budete vyzvání k jeho potvrzení a doložení do stanoveného termínu)

Potvrzení o očkování se nedokládá u dětí, které nastupující v režimu povinného předškolního vzdělávání.

———————————

Po zaevidování žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn po ukončení zápisu v předpokládaném termínu 17. 5 .2023 na webových stránkách naší mateřské školy a na dveřích obou pracovišť.

Následně budete vyzváni (prostřednictvím emailu) k převzetí Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do předškolního zařízení.

Plakátek k zápisu

Evidenční list

 

Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin 2023

V době letních prázdnin budou obě naše zařízení

Mateřská škola Přerov – Újezdec
Mateřská škola Přerov – Lověšice

v termínu od 10. července do 18. srpna 2023 uzavřena.

Provoz bude zahájen v pondělí 21. srpna 2023.

————————————-

Náhradní provoz v době letních prázdnin tento rok zajišťují:

10. 7. – 28. 7. 2023     MŠ Kratochvílova, MŠ Optiky + odl. pracoviště MŠ Kozlovice, MŠ Pod Skalkou

31. 7. – 18. 8. 2023     MŠ Máchova + odl. pracoviště MŠ Sokolská, MŠ Komenského, MŠ U Tenisu

Přihlášky do náhradních mateřských škol se budou přijímat od 11. dubna 2023 v uvedených mateřských školách.

Upozornění pro rodiče

Upozorňujeme rodiče, že na základě platnosti zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů mohou náklady spojené s umístěním dítěte v mateřské škole (školkovné) §35bb – sleva za umístění dítěte – odečíst s daňového základu.

Tuto slevu může uplatnit jeden ze zákonných zástupců na základě potvrzení vydaného předškolním zařízením, které dítě navštěvuje (navštěvovalo).

V případě zájmu o vystavení daného potvrzení se, prosím, obraťte na vedení mateřské školy přímo tel. 724 915 816 (ředitelka Věra Cimbálníková) nebo prostřednictvím paní učitelky na daném zařízení.

Pro vydání potvrzení je třeba uvést jméno zákonného zástupce, který bude chtít slevu uplatnit.