Beseda pro rodiče na téma „Logopedická prevence a náprava řeči“

child-776427_1920

Zveme všechny rodiče na besedu s paní Mgr. Petrou Jemelkovou, speciálním pedagogem, logopedem SPC logopedického na téma:
„Logopedická prevence a náprava řeči“,
která se uskuteční ve středu 15. listopadu 2023 v 15.30 hod. v MŠ Újezdec.

Akce se uskutečňuje v rámci OP JAK a je zaměřena na usnadnění přechodu dětí do základní školy.

Třídní schůzky pro školní rok 2023/2024

child-776427_1920

Zveme všechny rodiče dětí na třídní schůzku, která se uskuteční

  • v úterý 12. 9. 2023 od 15.30 hod v mateřské škole v Újezdci
  • ve čtvrtek 14. 9. 2023 od 15.30 hod v mateřské škole v Lověšicích

Program schůzky:

  • organizační záležitosti
  • seznámení se vzdělávacím programem, stylem výuky, nabídkou aktivit, plánovanými akcemi…

OP JAK I.

Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu: Mateřská škola Přerov – Újezdec – OP JAK I.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0006455
Příjemce: Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace

Projekt je realizován z výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání.

Doba realizace projektu: 1.9.2023 – 31.8.2025
Výše finanční dotace: 424. 782,- Kč

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů mateřské školy, na podporu rozvojových aktivit v mateřské škole a na spolupráci s rodiči dětí. zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora MŠ
Cílem aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou
ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy a také větší individuální přístup mladším dětem. Školní asistent pomáhá při nácviku jednoduchých činností spojených se sebeobsluhou, rozvojem sociálních dovedností, manipulací s předměty, hračkami, pomoc při organizaci akcí školy a jiné.

Inovativní vzdělávání dětí v MŠ
Cílem aktivity je podpora a rozvoj znalostí a dovedností dětí v MŠ a jejich podpora znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou děti k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání pro děti ohrožené školním neúspěchem s cílem jejich motivace ke vzdělávání, identifikace jejich talentu a
zprostředkování vzdělávání zábavnou formou.

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.

Šablona umožňuje zajištění bohatějších aktivit v rámci vzdělávacích aktivit, rozvoj dovedností pedagoga při přípravě a spolupráci s odborníkem z praxe (např. keramické tvoření, enviromentální projekty …).

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
Cílem aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřské školy a poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Upozornění pro rodiče

Upozorňujeme rodiče na možnost vstupu do připravovaného dotačního programu Olomouckého kraje

„Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji – 2023/2024“.

Výše uvedený dotační program je určen pro děti, jejichž zákonný zástupce

  • je příjemcem dávek hmotné nouze – doplatek na bydlení
  • je příjemcem dávek hmotné nouze – příspěvek na živobytí.

V případě zájmu o vstup do dotačního programu kontaktujte neprodleně vedení mateřské školy.