Beseda pro rodiče na téma „Stabilita rodinného prostředí a výchovné vedení dítěte“

child-776427_1920

Zveme všechny rodiče (hlavně předškoláků) na besedu s psycholožkou paní Mgr. Marií Plánkovou
na téma „Stabilita rodinného prostředí a výchovné vedení dítěte“,
která se uskuteční ve středu 14. listopadu 2018 v 15.30 hod v mateřské škole v Újezdci.

Akce se uskutečňuje v rámci OP VVV a je zaměřena na usnadnění přechodu dětí do základní školy.

Beseda pro rodiče na téma „Školní zralost“

child-776427_1920

Zveme všechny rodiče (hlavně předškoláků) na besedu s psycholožkou paní Mgr. Marií Plánkovou
na téma „Školní zralost“,
která se uskuteční ve středu 24. října 2018 v 15.30 hod v mateřské škole v Újezdci.
Akce se uskutečňuje v rámci OP VVV a je zaměřena na usnadnění přechodu dětí do základní školy.

Sběr papíru

advertising-420914_1920

Ve dnech 26. 10. 2018 – 1. 11. 2018 bude k našim mateřským školám TSMPř přistaven kontejner na sběr novinového papíru.

Výtěžek ze sběru bude využit pro potřeby dané mateřské školy – výtvarné aktivity dětí, nákup hraček a vybavení, akce pro děti …

Podpořte nás, prosím, při této akci!!!

Děkujeme