Šablony OP VVV III.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Mateřská škola Přerov – Újezdec – Šablony OP VVV III.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022440
Příjemce: Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace

Projekt je realizován z výzvy č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3.

Doba realizace projektu: 1.9.2021 – 30.6.2023
Výše finanční dotace: 263.494 Kč

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů mateřské školy, na podporu rozvojových aktivit v mateřské škole a na spolupráci s rodiči dětí.

Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora MŠ
Cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy v rozvoji kompetencí pro podporu individuálního přístupu k dětem, ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově heterogenní skupiny dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol.

Projektový den ve škole
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.

Třídní schůzka pro školní rok 2020/2021

child-776427_1920

Zveme všechny rodiče dětí na třídní schůzku, která se uskuteční

  • v úterý 15. 9. 2020 od 15.30 hod v mateřské škole v Lověšicích
  • ve středu 16. 9. 2020 od 15.30 hod v mateřské škole v Újezdci

Program schůzky:

  • organizační záležitosti
  • seznámení se vzdělávacím programem, stylem výuky, nabídkou aktivit, plánovanými akcemi…

 

Šablony OP VVV II.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Mateřská škola Přerov – Újezdec – Šablony OP VVV II.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014353
Příjemce: Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace

Projekt je realizován z výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II – méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.

Doba realizace projektu: 1.9.2019 – 31.8.2021      doba realizace prodloužena do 28.2.2022
Výše finanční dotace: 340.564 Kč

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů mateřské školy, na usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a na spolupráci s rodiči dětí.

Nastavené šablony:

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti, matematické pregramotnosti, polytechnického vzdělávání, osobnostně sociálního rozvoje, ICT, inkluze.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ
Cílem šablony je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků mateřských škol a odborníků z praxe v rámci předškolního vzdělávání. Díky spolupráci se zlepší kvalita vzdělávání v mateřských školách, což bude mít pozitivní vliv na výsledky dětí.

Projektový den ve škole
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.

Projektový den mimo školu
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Komunitně osvětová setkávání
Cílem aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřské školy.

Šablony OP VVV I.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Mateřská škola Přerov – Újezdec – Šablony OP VVV I.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001410
Příjemce: Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace

Projekt je realizován z výzvy č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.

Doba realizace projektu: 1.2.2017 – 31.1.2019
Výše finanční dotace: 292.464 Kč

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů mateřské školy, na usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a na spolupráci s rodiči dětí.

Nastavené šablony:

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti, matematické pregramotnosti a inkluze.

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Prevence logopedických vad  a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
Cílem šablony je rozšířit  prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Nové www stránky

logo-ujezdec-w200pxVážení rodiče,

představujeme Vám naše nové www stránky, prostřednictvím kterých bychom Vás chtěli pravidelně informovat o tom, co se v našich mateřských školkách v Újezdci a Lověšicích děje a co nového připravujeme. Kromě základních informací, jako jsou naše kontaktní údaje, informace o zaměstnancích a provozní dokumenty, zde naleznete také informace o tom, co připravujeme, co se nám podařilo a co Vaše děti v průběhu školního roku zažily. Samozřejmostí bude také fotogalerie z akcí pořádaných našemi školkami a samozřejmě také jidelníček, abyste věděli, co budou mít Vaše děti v průběhu dne k jídlu.

Jsme přesvědčeni, že tyto stránky Vám přinesou vše, co potřebujete a také chcete o nás vědět. Stránky nejsou určeny pouze rodičům, které již mají své děti u nás, ale také ostatním zájemcům z řad veřejnosti a především rodičům, kteří uvažují, že by své ratolesti do naše předškolního vzdělávacího zařízení rádi přihlásili a chtěli se seznámit s naší činností.

Budeme rádi, pokud se s námi podělíte o Vaše názory a připomínky, a pomůžete nám vytvořit pro Vaše děti příjemné a podnětné prostředí, které je připraví pro vstup do velkého světa a budou rády na nás vzpomínat.

Stránky jsou optimalizovány pro čtení na tabletech a chytrých mobilních telefonech.

Těší se na Vás kolektiv pracovníků mateřských školek v Újezdci a Lověšicích.