Informace pro rodiče ze školní jídelny

Dle rozhodnutí MŠMT po dobu uzavření mateřských škol v době pandemie mají všechny děti v mateřské škole nárok na dotovanou stravu, /POUZE OBĚD/
Oběd si mohou rodiče dětí vyzvednout ve školní jídelně Kozlovská 44, Přerov (hlavní vchod do jídelny z hlavní cesty) – vedle Pečovatelského domu
a to v době od  10.30 – 11.30 hodin.
Oběd se vydá do jednorázových hygienických krabiček, které dodá školní jídelna.
Odběr do vlastních nádob není možný !
Cena krabiček je 7,- Kč.
V současné době jsou všechny děti z odběru stravy odhlášeny.
Přihlásit si můžou rodiče dítě ke stravě den předem do 12.00 hodin ve školní jídelně Kozlovská 44
na tel.čísle: 581 204 095.
Stejný kontakt pak platí pro odhlášení stravy.