Informace pro rodiče z MŠ Lověšice o úplatě za předškolní vzdělávání

Vážení rodiče,
vzhledem k uzavření mateřské školy v Lověšicích v termínu od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 (tj. 10 pracovních dnů) z důvodu karantény a následně organizačních důvodů, dochází za měsíc říjen 2020 ke snížení výše úplaty za předškolní vzdělávání v poměrné částce vzhledem ke dnům provozu.
V případě naší mateřské školy tedy výše měsíční úplaty 500,- Kč bude snížena za říjen 2020 na 262,- Kč.
(V provozu byla MŠ 11 pracovních dnů, uzavřena 10 pracovních dnů).
Vzniklý přeplatek 238,- Kč bude ponechán jako záloha na příští měsích – listopad 2020. V tomto měsíci tedy budete doplácet jen 262,- Kč. 
 
Prosíme tedy v listopadu o úhradu školného na účet MŠ jen ve výši 262,- Kč.
Informace se týká pouze odloučeného pracoviště – MŠ Lověšice.