Informace pro rodiče – aktualizace

S účinností od 17. 3. 2020 se omezuje provoz mateřských škol a to tak, že odloučená pracoviště mateřských škol budou uzavřena a děti z těchto mateřských škol pojme (v případě zájmu rodičů) kmenová mateřská škola.

Tzn., že se přerušuje provoz MŠ Vinary, MŠ Čekyně, MŠ Lověšice, MŠ Jasínkova, MŠ Henčlov, MŠ Kozlovice, MŠ Na Odpoledni.

Doporučujeme rodičům, kteří aktuálně nechodí do zaměstnání, aby děti do mateřské školy nevodili.

Nadále platí předchozí nařízení:

Mateřské školy nebudou přijímat děti s projevy akutního respiračního onemocnění – kašel, rýma, zvýšená teplota.

Více aktuálních informací ze zasedání krizového štábu města Přerova sledujte na www.prerov.eu