Pověřenec – kontaktní údaje

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro naše zařízení – Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace – vykonává pověřenec zřizovatele Magistrátu města Přerova Ing. Renata Lounová (dále jen „pověřenec“).

Kontaktní údaje pověřence:

1. Ing. Renata Lounová

2. adresa sídla: Bratrská 709/34,750 02 Přerov
3. telefonní číslo: 581 268 135
4. e-mail: poverenec@prerov.eu