Informace k zápisu dětí do mateřských škol na školní rok 2023/2024

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhne ve dnech 2.5. 2023 a 3.5. 2023

2. 5. 2023                  Mateřská škola Přerov – Újezdec       10.00 – 16.00

3. 5. 2023                  Mateřská škola Přerov – Újezdec       10.00 – 12.00

odloučené pracoviště Mateřská škola Přerov – Lověšice      12.30 – 16.00

Přihlášku je možno podat v obou mateřských školách v uvedeném čase bez ohledu, kam dítě budete přihlašovat.

K žádosti je nutné doložit:

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vyplníte na místě v den zápisu nebo můžete odevzat již vyplněnou) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • rodný list dítěte
  • doklad o totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz nebo cestovní pas)
  • potvrzení praktického dětského lékaře o splnění povinného očkování dítěte (viz Evidenční list – obdržíte při zápise a budete vyzvání k jeho potvrzení a doložení do stanoveného termínu)

Potvrzení o očkování se nedokládá u dětí, které nastupující v režimu povinného předškolního vzdělávání.

———————————

Po zaevidování žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn po ukončení zápisu v předpokládaném termínu 17. 5 .2023 na webových stránkách naší mateřské školy a na dveřích obou pracovišť.

Následně budete vyzváni (prostřednictvím emailu) k převzetí Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do předškolního zařízení.

Plakátek k zápisu

Evidenční list