Informace k zápisu dětí do mateřských škol na školní rok 2022/2023

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhne ve dnech 2.5. 2022 a 3.5. 2022

2. 5. 2022      Mateřská škola Přerov – Újezdec       10.00 – 16.00

3. 5. 2022      Mateřská škola Přerov – Újezdec       10.00 – 12.00

pracoviště Mateřská škola Přerov – Lověšice      13.00 – 16.00

Přihlášku je možno podat v obou mateřských školách v uvedeném čase bez ohledu, kam dítě budete přihlašovat.

K žádosti je nutné doložit:

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vyplníte na místě v den zápisu nebo můžete odevzat již vyplněnou) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • kopii rodného listu dítěte
  • doklad o totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz nebo cestovní pas)
  • potvrzení praktického dětského lékaře o splnění povinného očkování dítěte (obdržíte při zápise a budete vyzvání k jeho potvrzení a doložení do stanoveného termínu)

Potvrzení o očkování se nedokládá u dětí, které nastupující v režimu povinného předškolního vzdělávání.

———————————

Po zaevidování žádosti Vám bude zasláno (emailem případně SMS) registrační číslo.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn po ukončení zápisu nejpozději v úterý 17. 5 .2022 na webových stránkách naší mateřské školy a na dveřích obou pracovišť.

Následně budete vyzváni (prostřednictvím emailu) k převzetí Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do předškolního zařízení.

Plakátek k zápisu

Evidenční list

———————————-

K zápisu k předškolnímu vzdělávání 2. května a 3. května 2022 si nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 2 odst. 5 zákona č. 67/202 Sb. 

Pro tyto děti bude mimořádný zápis v termínu od 1. června do 15. července 2022. Konkrétní datum bude upřesněno po projednání se zřizovatelem.