Depistáž úrovně zralosti dětí

V průběhu měsíce září  proběhne na našich obou zařízeních v dopoledních hodinách depistáž úrovně zralosti dětí.

Přesný termín je uveden na nástěnce na jednotlivých pracovištích.

Pokud máte zájem o toto vyšetření, prosíme Vás o vyplnění žádosti, kterou si můžete vyzvednout u paní učitelky na třídě.
Bez žádosti vyplněné a podepsané zákonným zástupcem nemohou být děti vyšetřeny.
Vyšetření provedou pracovnice – speciální pedagog, logoped SPC logopedické Olomouc, pracoviště Přerov.