Informace k zápisu dětí do mateřských škol na školní rok 2021/2022

Vzhledem k současné epidemiologické situaci bude probíhat zápis dětí do mateřských škol na nový školní rok 2021/2022 v upraveném režimu.

Zápisy  k předškolnímu vzdělávání budou probíhat v termínu od 2. května do 16. května 2021.

Vzhledem k mimořádným opatřením budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Vyplněnou přihlášku „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ odevzdá zákonný zástupce ve výše uvedeném termínu datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou nebo osobně v mateřské škole.

————————–

Kontakt:

Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace
Hlavní 98/61
Přerov VI – Újezdec
750 02 Přerov

ms.ujezdec@seznam.cz

tel. 724 915 816

datová schránka: 39tkx5z

————————

Společně s vyplněnou přihláškou, doloží zákonný zástupce dítěte k přijetí kopii rodného listu a potvrzení praktického dětského lékaře o splnění povinného očkování dítěte. (Potvrzení o očkování se nedokládá u dětí, které nastupující v režimu povinného předškolního vzdělávání).

Po zaevidování žádosti Vám bude zasláno (emailem případně SMS) registrační číslo.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn nejpozději ve středu 19. 5 .2021 na webových stránkách naší mateřské školy a na dveřích obou pracovišť.

Následně budete vyzváni (prostřednictvím emailu) k převzetí Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do předškolního zařízení.

Plakátek k zápisu

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list

Přihlášku je možné vyzvednout i osobně v době provozu mateřské školy tj. 6.30 – 16.00 hod (platí pro obě pracoviště).