Informace k zápisu dětí do mateřských škol na školní rok 2020/2021

Vzhledem k současné mimořádné situaci bude probíhat zápis dětí do mateřských škol na nový školní rok 2020/2021 v upraveném režimu.

Zápisy  k předškolnímu vzdělávání budou probíhat v termínu od 2. května do 16. května 2020.

Vzhledem k mimořádným opatřením budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Vyplněnou přihlášku Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání odevzdá zákonný zástupce ve výše uvedeném termínu datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, případně po telefonické domluvě (724 915 816) osobně v mateřské škole.

————————–

Kontakt:

Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace
Hlavní 98/61
Přerov VI – Újezdec
750 02 Přerov

ms.ujezdec@seznam.cz

tel. 724 915 816

datová schrátky: 39tkx5z

————————

Společně s vyplněnou přihláškou, doloží zákonný zástupce dítěte k přijetí kopii rodného listu a vyplněné četné prohlášení o splnění povinného očkování dítěte s přílohou kopie očkovacího průkazu.

Po zaevidování žádosti Vám bude zasláno (emailem případně SMS) registrační číslo.

V rámci správního řízení máte možnost nahlédnout do spisu (podkladů pro rozhodnutí) a to v úterý 19. 5. 2020 od 8,00 do 10,00 hodin.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn ve středu 20. 5 .2020 na webových stránkách naší mateřské školy a na dveřích obou pracovišť.

Následně budete vyzváni (prostřednictvím emailu) k převzetí Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do předškolního zařízení.

Plakátek k zápisu

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Čestné prohlášení – očkování