Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin 2020 – aktualizace !!!

V době letních prázdnin budou obě naše zařízení

Mateřská škola Přerov – Újezdec
Mateřská škola Přerov – Lověšice

v termínu od 6. července do 23. srpna 2020 uzavřena.

Vzhledem k současné krizové situace byla  informace ověřena u zřizovatele. Plánované uzavření mateřských škol, zřizovaných statutárním městem Přerovem, zůstává nadále beze změn viz. Prázdninový provoz MŠ 2020

Náhradní provoz zajišťují:
6. 7. – 2. 8. 2020 MŠ Dvořákova, MŠ Kratochvílova

3. 8. – 23. 8. 2020 MŠ Optiky, MŠ Na Odpoledni

3. 8. – 9. 8. 2020 MŠ Vinary

10. 8. – 16. 8. 2020 MŠ Čekyně

17. 8. – 23. 8. 2020 MŠ Pod Skalkou

20. 7. – 23. 8. 2020 Anglicko – česká mateřská škola Daisy (soukromá)

Nově budou v této mimořádné situaci přihlášky na prázdninový provoz uveřejněny na webových stránkách mateřských škol, které prázdninový provoz zajišťují, a to v jednotném termínu od 27. 4. 2020 (rodiče si přihlášku stáhnou, vytisknou, vyplní).

Přihlášky do náhradních mateřských škol se budou, podle nové informace od zřizovatele, přijímat po dobu celého měsíce května.  

Na přihlášce do náhradní MŠ je nutné uvést kmenovou MŠ.

Prosíme rodiče o sledování webových stránek vámi vybrané náhradní mateřské školy, kde bude možno přihlášku s podrobnými pokyny stáhnout.