Depistáž úrovně zralosti dětí

Ve čtvrtek 17. října 2019 v dopoledních hodinách proběhne na našich obou zařízeních depistáž úrovně zralosti dětí.
Pokud máte zájem o toto vyšetření, prosíme Vás o vyplnění žádosti, kterou si můžete vyzvednout u paní učitelky na třídě.
Bez žádosti vyplněné a podepsané zákonným zástupcem nemohou být děti vyšetřeny.
Vyšetření provedou pracovnice – speciální pedagog, logoped SPC logopedické Olomouc.